torsdag 8 december 2011

Jannes adventskalender 9 dec


Igår kväll var vi ett femtontal personer som bar in 17 ton grus och makadam, i hinkar?!. Detta var den första förberedelsen för ett nytt golv på Fristaden. Äntligen börjar vi bygga "uppåt".
Tack till alla som ställer upp och jobbar för att gamla Emanuelskyrkan skall återfå sin forna glans.
Vi tog beslutet i september att hela golvet behövde bytas. Bjälklaget var så pass dåligt efter dryga hundra år. Tills nu har vi tagit bort golvet. Röjt bjälkar och sten. Vi har fyllt ett antal containrar. Två med sågspån, tre med sten och jord, två med virke.
Det är fantastiskt att allt detta arbete har utförts av församlingen på våra arbetskvällar. Vi har också dragit nya avlopp och vattenrör.
Vi skall göra en varmgrund. Grus och isolering på marken. Därefter skall vår byggare regla upp ett nytt golv. Sedan kan vi återgå till att renovera ytskickten i lokalen. Det skall bli nytt kapprum och toaletter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar