torsdag 28 juni 2012

ETT NYTT FOLK

Midsommarkonferensens tema var ETT NYTT FOLK. Ett av de bestående minnena var avslutningen på söndagens gudstjänst i en välfylld kyrka när präster och pastorer sjöng välsignelsen. Många var väldigt gripna.
Om du vill lyssna på något av budskapen kan du gå in på midsommar.nu.

söndag 3 juni 2012

Elimkyrkan i Dalsland

Den 3 juni proklamerades församlingen Elimkyrkan. Pastor Robert Ekh, från Livets Ord Uppsala, predikade om församlingen och ledde avskiljningen. Tillsammans med Håkan Gniste från Fristaden var det förbön för pastorsparet Lennart och Birgitta Fjell. Håkan berättade om arbetet som Fristaden haft under många år i Dalsland och att vi nu klipper "navelsträngen" men har kvar en god relation och fortsätter att arbeta tillsammans. Det är församlingstillväxt på det sättet att Fristaden får några färre medlemmar men det blir en församling till som arbetar för att göra Jesus känd i vårt område. Det var väldigt roligt att en ny församling kan starta med andra församlingars välsignelse. Många präster och pastorer från Dalsland och andra håll i landet, och Norge, hade kommit för att vara med. Det var mellan 200 och 300 personer i Gamla Kyrkan i Åmål. Härlig lovsång leddes av Miracle Music. I samband med minglet efteråt i kapellet i Skåpafors, som är Elimkyrkans hemvist, överlämnades en gåva från församlingarna Kingdom och Fristaden i Uddevalla, ett "Familjeträd". Det är olika sorters äpplen inympade på en stam. En bild på hur Elimkyrkan tillsammans med andra kyrkor är inympade på stammen som givetvis är Israel. Vi är en familj av kyrkor med ett uppdrag tillsammans.

lördag 2 juni 2012

Konfirmation på Fristaden

Elva härliga ungdomar konfirmerades idag. Sommarpsalmer, frågor, drama, sång, film, nattvard och frågor. Mycket släkt och vänner. En fin dag.